Dr. Horváth Gábor - ügyvéd

Kártérítés

Irodám egyik kiemelt szakterülete a kártérítés. A mai életviszonyok között előbb-utóbb minden ember találkozik kártérítési kérdésekkel, amelyeket jogi segítség nélkül megoldani csak nehezen, vagy egyáltalán nem lehet. Az igényérvényesítés bejelentése, annak tartalma és formája az esetek jelentős részében szigorú jogszabályokhoz kötött, az előírások közötti eligazodás ügyvédi segítséget igényel. A szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívüli károkozások köre tág, mindegyik kártérítési forma speciális ismereteket igényel. Irodám segítségével a közlekedési, biztosítási, személyiségi jogi, egészségügyi ellátással kapcsolatos és valamennyi egyéb kártérítési ügyben szakszerű és hatékony ügyintézéssel gyors eredményt érhet el.

A kártérítési ügyek kapcsán is tapasztalható, hogy két azonos tényállású ügy nincs. Tekintettel a kártérítési ügyek sokszínűségére a jogalkotók is különböző jogszabályi rendelkezésekkel igyekeznek a kárt szenvedők igényérvényesítésének lehetőségét, menetét szabályozni. Olyan sokrétű és különböző szabályokból álló rendszerről van szó, melynek feltüntetése és pontos részletezése meghaladja a jelen oldal által biztosított kereteket. Csak példálózva és hangsúlyozva azt, hogy a teljesség igénye nélkül készült a jelen tájékoztatás, az alábbiakat rögzíthetjük.

A kártérítési jogviszonyra vonatkozó és alkalmazandó szabályok közül a jogszabályi hierarchia csúcsán álló kártérítéssel kapcsolatos törvényekről elmondható, hogy az Alaptörvény után a legmagasabb rendű szabályozást jelenti a jogrendszerünkben. Magyarországon a törvényeket kizárólag a legmagasabb szintű jogalkotó szerv, az Országgyűlés alkothatja meg, az Országgyűlés módosíthatja, vagy helyezheti azokat hatályon kívül.

A legszélesebb körben érvényesülő kártérítési jog alapjait a Polgári Törvénykönyvben találhatjuk, melyet az alábbi linkre kattintva érhet el.

A kárigények sikeres érvényesítése azonban nem kizárólag a törvények és egyéb jogszabályok, ismeretét teszi szükségessé, hanem a kártérítési perekben kialakult bírói gyakorlat ismerete és alkalmazása is elengedhetetlenül fontos. A rendkívül nagy terjedelmű bírói gyakorlat teljes körű ismertetése az előbbiekhez hasonlóan túlmutat a jelen oldal korlátain, azonban jelentőségükre tekintettel szükséges példálózva néhányat bemutatni.

Az Alaptörvény 25. cikke szerint a Kúria Magyarország legfőbb bírósági szerve. A Kúria biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, jogegységi határozatai a bíróságokra kötelezőek. A Kúria jogegységesítő tevékenysége keretében bocsát ki jogegységi határozatokat, kollégiumi véleményeket, elvi bírósági határozatokat, elvi bírósági döntéseket, melyek közül a kártérítési jogban releváns határozatokat, döntéseket az alábbi linkre kattintva tekinthetjük meg.

Minden ami kártérítés!

Nem fizet a biztosító? Hibás terméket vásárolt és nem kapja vissza a pénzét? Szomszédja zavarja az ingatlana használatában? Szerződést kötött és a másik fél nem teljesít?

Dr. Horváth Ügyvédi Iroda
7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 25.
Telefon/fax: 06 72 212 245
Mobil: 06 30 997 4455

Ezt a honlapot a Pécsi Ügyvédi Kamarába bejegyzett Dr. Horváth Gábor ügyvéd ügyvédi irodája tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jog-szabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján megtekinthetőek. Copyright © 2012. Minden jog fenntartva.